WIJ HANTEREN DE CORONA RICHTLIJNEN VAN HET RIVM

EN GEMEENTE WEST-BETUWE

         

 

Deze regels zijn er in uw en ons belang en alleen als iedereen ze navolgt, kunnen wij onze evenementen mogelijk maken.

Als u zich opgeeft voor één van onze evenementen dient u goed op de hoogte te zijn en akkoord te gaan met de richtlijnen van het RIVM en Gemeente West-Betuwe.

Wij behouden ons het recht om bij het niet navolgen van deze regels u de toegang te weigeren of u tijdens het evenement langer verblijf te ontzeggen. Ten alle tijden dient u de aanwijzingen van onze medewerkers op te volgen.